ฉันจะได้รับเงิน*เร็วแค่ไหน หลังจากที่ยื่นเรื่องเพื่อขอแลกเปลี่ยน?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
90 จาก 103 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน